Home Contact Despre noi

» nr. 831/1991-12-13
privind
abrogarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 810 din 29 iulie 1949

Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 259 din 20 decembrie 1991)

   Articol unic ‑ Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 810 din 29 iulie 1949, publicată în Buletinul Oficial nr. 51/1949, se abrogă.

 N.n. : Prin H.C.M. nr. 810/1949 s‑a interzis funcţionarea unor ordine şi congregaţii romano‑catolice.

© Secretariatul de Stat pentru Culte