Home Contact Despre noi

» nr. 261/2005-10-05
privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 903 din 10 octombrie 2005)

   Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 21 martie 2005, cu următoarea modificare:

   - Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

    "Art. 1. - (1) Ansamblul Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului, simbol al celor două mii de ani de credinţă creştină pe pământul românesc, se va construi în municipiul Bucureşti, Calea 13 Septembrie, sectorul 5, conform proiectului avizat cu respectarea normelor în vigoare."

*****

© Secretariatul de Stat pentru Culte