Home Contact Despre noi

» nr. 114/2007-04-27
privind
sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

Textul actului publicat in Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 279 din 29 aprilie 2009)

(Republicare)

 Art. 1. - Prin prezenta lege se instituie cadrul juridic pentru sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia.

   Art. 2. - Anual se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, o sumă în lei, echivalentă cu 250.000 de euro, pentru Schitul românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia.

   Art. 3. - Suma alocată potrivit art. 2 se prevede distinct în bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi se acordă ca sprijin financiar Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia, cu respectarea dispoziţiilor corespunzătoare din legislaţia ce reglementează sprijinul financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase.

   Art. 4. - Sumele alocate de la bugetul de stat sunt destinate acoperirii cheltuielilor necesare:

   a) restaurării, reparării, intreţinerii şi administrării clădirilor din incintă şi a celor 4 biserici;

   b) achiziţiei de mijloace fixe pe baza listei de investiţii, avizată conform dispoziţiilor legale în vigoare;

   c) activităţilor de întreţinere şi producţie în regie proprie;

   d) plăţii unor activităţi de manoperă şi prestări de servicii;

   e) susţinerii activităţilor existenţiale şi spirituale ale monahilor;

   f) primirii şi cazării pelerinilor;

   g) realizării unor materiale destinate promovării schitului. 

© Secretariatul de Stat pentru Culte