Home Contact Despre noi

» nr. /1998-01-05
privind
FONDUL FUNCIAR

(republicată în Monitorul Oficial Partea I., nr. 1 din 5 ianuarie 1998)
( Extrase)

 

    Art. 22 (1) ‑ Din terenurile agricole, comisiile vor atribui în proprietate, la cerea consiliilor parohiale ori a altor organe reprezentative ale comunităţilor locale de cult ‑ din mediul rural ‑ o suprafaţă de teren până la 5 ha. în echivalent arabil pentru fiecare parohie sau schit, aparţinând cultelor recunoscute de lege, ori de până la 10 ha. teren agricol în echivalent arabil în cazul mânăstirilor, în măsura în care toate aceste aşezăminte au posedat în trecut terenuri agricole preluate de cooperativele agricole de producţie, iar în prezent nu au asemenea terenuri ori au suprafeţe restrânse. În zonele necooperativizate, reconstituirea dreptului de proprietate se va face din terenurile aflate în proprietatea statului şi în administrarea primăriilor, la propunerea acestora, prin decizia prefectului.

    (3) ‑ Organele reprezentative ale unităţilor de cult, recunoscute de lege, din mediul rural, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate şi pentru suprafaţa de teren agricol care reprezintă diferenţa dintre suprafaţa de 5 ha., în cazul parohiilor, şi suprafaţa pe care au avut‑o în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha., şi pentru suprafaţa de 10 ha, în cazul mânăstirilor, şi suprafaţa ce au avut‑o în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha.

    6.‑ Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le‑au aparţinut în proprietate, în limita suprafeţelor pe care le‑au avut, şi organele reprezentative ale altor unităţi de cult, astfel :

  • centrul patriarhal, până la 200 ha.;
  • centrele eparhiale, până la 100 ha.;
  • protoieriile,  până la 50 ha. ;
  • parohiile din mediul urban, până la 10 ha. ;
  • filialele din mediul rural şi urban , până la 10 ha.

© Secretariatul de Stat pentru Culte