Home Contact Despre noi

» nr. 216/1998-11-17
privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  nr. 446 din 23 noiembrie 1998)
(Extrase)

 

    Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr.65 din 28 august 1997 privind regimul paşapoartelor în România, emisă în temeiul art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.226 din 30 august 1997, cu următoarele modificări şi completări:

    3. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

    Art. 6 - (1) Paşapoartele diplomatice şi de serviciu se eliberează de către Ministerul Afacerilor Externe, la cererea conducerii autorităţilor publice sau a instituţiilor centrale interesate.

    (1) Paşapoartele diplomatice se predau de către titulari autorităţii emitente, la încheierea mandatului care a determinat eliberarea documentului, iar paşapoartele de serviciu, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea misiunii oficiale în străinătate.

    4. La articolul 7 litera A, punctele 4, 11 şi 13 vor avea următorul cuprins:

    „13. patriarhul, cardinalul, mitropoliţii şi şefii cultelor recunoscute de stat;”
    „20. soţul, soţia şi copiii minori ai persoanelor prevăzute la pct. 1-17, când îl însoţesc pe titular.”

© Secretariatul de Stat pentru Culte