Home Contact Despre noi

» nr. 2/1999-11-30
privind
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr.103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 48 din 29 ianuarie 2001)

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92 din 29 iunie 2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.308 din 4 iulie 2000, cu următoarea modificare:

- La punctul 1, alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:
Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie dacă fapta, potrivit legii, nu este considerată infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

 

© Secretariatul de Stat pentru Culte