Home Contact Despre noi

» nr. 215 /2001-04-23
privind
administraţia publică locală

(Textul actului publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 204 din 23 aprilie 2001)

Art. 38 (2) Consiliul local are următoarele atribuţii principale:

z) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

Art. 95 (2) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti exercită, în principal, următoarele atribuţii:

s) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.

Art. 104 (1) Consiliul judeţean, ca autoritate deliberativă a administraţiei publice locale constituită la nivel judeţean, îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

n)asigură sprijin financiar pentru acţiuni culturale sau desfăşurate de cultele religioase, precum şi pentru activităţi educativ-ştiinţifice şi sportive;

 

© Secretariatul de Stat pentru Culte